Białoruś/ WYCIECZKI OBJAZDOWE/ Białoruski rekonesans 2014

Białoruś/ WYCIECZKI OBJAZDOWE/ Białoruski rekonesans 2014

Białoruś/ WYCIECZKI OBJAZDOWE/ Białoruski rekonesans 2014
Kod produktu:
1427

cena od: 2099.00 zł

WYCIECZKI OBJAZDOWE 2014!

Białoruś - Białoruski rekonesans

Co warto zobaczyć w Białorusi - zobacz to z nami!!!


Brześć - Kobryń - Janów Poleski - Pińsk - Motol - Baranowicze - Nieśwież - Mir - Nowogródek - Mińsk - Żyrowice - Bohatyrowicze - Korczyn - Grodn o - Kanał Augustowski

- Twierdza Brzeska
- Rejs statkiem po Kanale Augustowskim
- Nieśwież - miasto Radziwiłłów
- Mińsk - stolica Białorusi
- Jezioro Świteź i Nowogródek
- Krajobrazy z "Nad Niemnem"

Świadczenia

Zakwaterowanie:
5 noclegów w hotelach (pensjonatach) o standardzie **/***: 1 nocleg w Pińsku, 3 noclegi w Baranowiczach, 1 nocleg w Grodnie. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.

Wyżywienie:
5 śniadań i 5 obiadokolacji.

Transport:
Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i barkiem.

Ubezpieczenie:
KL i NNW - Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa (dokładne warunki na www.almatur.pl oraz u sprzedawcy oferty).

Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Program

1 dzień:
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd w kierunku granicy polsko - białoruskiej. Podczas przejazdu planowane są krótkie postoje i przerwa na posiłek.

2 dzień:
Przekroczenie granicy, przyjazd do Brześcia - spacer po wnętrzu słynnej twierdzy brzeskiej, pomnik Adama Mickiewicza. Przejazd do Kobrynia - miasta, leżącego na szlaku Warszawa - Mińsk - Moskwa, spacer podczas którego zobaczymy: drewnianą cerkiew z XIX w., grób rodzinny Mickiewiczów, mogiłę nieznanego żołnierza. Przejazd do Pińska, po drodze krótki postój w Hruszowej - dawnym majątku Marii Rodziewiczówny, ze słynnym dębem Dewajtis, przejazd przez Janów Poleski - miejsce męczeńskiej śmierci bł. Andrzeja Boboli. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

3 dzień:
Po śniadaniu zwiedzanie Pińska - stolicy białoruskiego Polesia. Miasto położone jest u ujścia rzeki Piny do Prypeci. Pierwsze wzmianki pochodzą z ruskich latopisów z 1097 r. Zwiedzimy katedrę p.w. Wniebowzięcia NMP, zobaczymy klasztor franciszkanów z 1712 roku; kolegium jezuickie (w latach 1642 - 1646 św. Andrzej Bobola zwany "apostołem Pińszczyzny" przebywał w Klasztorze Jezuitów); Pałac Butrymowiczów z lat 1784-90, dom Kapuścińskich i wiele innych zabytków architektury sakralnej i świeckiej. Rejsstatkiem po Pinie. Wyjazd do Baranowicz, po drodze postój w Motolu (miejscu urodzenia pierwszego prezydenta Izraela - Chaima Weizmanna) - zwiedzanie Muzeum Polesia Białoruskiego (w programie poczęstunek i koncert muzyki poleskiej). Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

4 dzień:
Po śniadaniu zwiedzanie Baranowicz: cerkiew prawosławna "Pokrowy", gdzie zobaczymy przepiękną mozaikę przewiezioną do Baranowicz z warszawskiej cerkwi, niegdyś znajdującej się na dawnym Placu Saskim. Przejazd do Miru - zwiedzanie Mirskiego zespołu zamkowo - parkowego z zamkiem, który posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków z "Pana Tadeusza", w 1994 r. wpisanego na listę UNESCO. Następnie przejazd do Nowogródka - pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie zobaczymy kościół p.w. Archanioła Michała, górę zamkową, kopiec Mickiewicza, kościół farny - miejsce chrztu Adama Mickiewicza i odwiedzimy dom - muzeum wieszcza. Następnie postój nad brzegiem znanego z ballad jeziora Świteź. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.

5 dzień:
Po śniadaniu wyjazd do Nieświeża - miasta Radziwiłłów - zwiedzanie: kościół p.w. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki"; Zespół pałacowo- parkowy Radziwiłłów, Brama Słucka, Ratusz. Wyjazd do Mińska - stolicy Białorusi. Mińsk zachwyca turystów nowoczesną zabudową i niemalże idealną czystością ulic. Spacer: Trojeckie Przedmieście (Wyspa Łez), katedra prawosławna, gdzie zobaczymy cudowny obraz Matki Boskiej Mińskiej, Ratusz, udamy się również do katedry rzymskokatolickiej, Plac Październikowy z Pałacem Republiki, pałac prezydencki. Czas wolny. Powrót do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.

6 dzień:
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Grodna. Przejazd przez Słonim do Żyrowic - tzw. Prawosławnej Częstochowy - zwiedzanie zespołu klasztornego. Przejazd wśród widoków jak z obrazów Chełmońskiego do Bohatyrowicz - wioski znanej z powieści "Nad Niemnem", krótki spacer polną drogą do legendarnego grobu Jana i Cecylii. Przejazd do Korczyna, gdzie znajduje się mogiła powstańcza. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

7 dzień:
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd na zwiedzanie Grodna. Spacer na plac im. Stefana Batorego, gdzie odwiedzimy wnętrza kościoła katedralnego. Następnie zobaczymy Nowy i Stary Zamek, udamy się z wizytą do domu Elizy Orzeszkowej, odwiedzimy również cmentarz rzymskokatolicki z mogiłą pisarki oraz zobaczymy liczne zabytki architektury sakralnej i świeckiej. Przejazd nad Kanał Augustowski - rejs statkiem. Wyjazd w kierunku granicy białorusko - polskiej.

8 dzień:
Powrót do Polski w godzinach porannych.

Uwagi

Cena podstawowa nie zawiera:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, poczęstunku i koncertu w Muzeum Polesia, rejsów statkami, lokalnych przewodników - orientacyjny koszt: ok. 60 EUR,
- wizy białoruskiej - 110 zł,
- dopłat za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce, podanych w rozkładzie jazdy. Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Siedlec.
Pilot rozlicza się z grupą z pobranych kwot na cele programowe. Koszty płacone za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich jej uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy tj. paszport ważny min. 180 dni od zakończenia wycieczki i posiadający min. 2 wolne strony, 1 kolorowe zdjęcie formatu paszportowego, wniosek wizowy wypełniony komputerowo oraz upoważnienie należy dostarczyć do biura sprzedającego ofertę na min. 14 dni przed wyjazdem.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.

Informacje praktyczne

Przekroczenie granic na podstawie ważnego paszportu.
Przejazd: Warszawa - Brześć (ok. 250 km) - ok. 6 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 2600 km.
Podczas zwiedzania prawosławnych świątyń obowiązkowy strój dla kobiet to długa spódnica, zakryte ramiona, nakrycie głowy - najlepiej chusta; dla mężczyzn: długie spodnie, zakryte ramiona.

Juwentur-Koszalin Biuro Turystyczno - Usługowe